ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия се отнасят за уебсайта www.mariatoneva.com.

Вие или Вашият – означава “Вие” като посетител или потребител на уебсайта www.mariatoneva.com. Ние, наш, нас, Сайтът или Уебсайтът означава www.mariatoneva.com.

РАЗДЕЛ 1 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този Уебсайт с домейн адрес http://www.mariatoneva.com се управлява от Мария Тонева.

РАЗДЕЛ 2 ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Вашият достъп и използване на Уебсайта зависят от вашето приемане и спазване на тези Общи условия и Политика за защита на личните данни.

Ние може да променяме Общите условия на Уебсайта от време на време без предупреждение. Всички промени влизат в сила когато актуализираните Общи условия са публикувани на сайта. Тези условия са важни и вие трябва да се уверите, че сте ги прочели внимателно преди да използвате Уебсайта.

Вие приемате и се съгласявате, че ние може да променим или спрем Уебсайта по наша преценка и че Уебсайтът може да бъде недостъпен от време на време, в това число и поради техническа поддръжка.

Ние може да прекратим разрешението ви да използвате Уебсайта без предизвестие ако забележим, че нарушавате тези Общи условия.

РАЗДЕЛ 3 – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ/ АВТОРСКО ПРАВО

Освен ако не е изрично посочено, всички материали на Уебсайта, в това число текст, графики, имена, лога и дизайн, са защитени от авторско право, собственост на нас или трети страни, които са допринесли за Уебсайта и вие приемате и се съгласявате, че това е така.

Освен ако не е разрешено чрез закон, вие не трябва да променяте, копирате, възпроизвеждате, качвате на уебсайтове на трети страни, публикувате, предавате или разпространявате материалите без писмено съгласие. Вие имате право на достъп, използване или принтиране на достъпното съдържание само за некомерсиални цели или лична употреба.

Търговските марки, използвани на този сайт, принадлежат на техните собственици. Вие не трябва да използвате никоя търговска марка, показана на сайта, без писмено разрешение от нас или третите страни.

РАЗДЕЛ 4 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Ние не даваме никаква гаранция относно точността, изчерпателността, качеството или пригодността на никой от материалите или съдържанието на Уебсайта.

Ние не гарантираме, че всички данни, файлове или програми, свалени от или чрез нашия Уебсайт са без вируси или какъвто и да е друг вид проблем, който може да повреди или да се намеси във вашите данни, хардуер или софтуер, с който е използван, и че когато посещавате Уебсайта, вие поемате риска да използвате всички материали, програми и файлове на Уебсайта. Преди да свалите който и да е файл трябва да проверите файла за вируси.

Ние не сме отговорни за вас или който и да е друг, който има претенции чрез вас за каквато и да е загуба или вреда в резултат на използването на Уебсайта, на който и да е уебсайт, свързан с нашия Уебсайт, материали или съдържание, включително и предаването на компютърни вируси.

Вие се съгласявате с цялата Декларация за изключване на отговорност.

РАЗДЕЛ 5 – ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вие се съгласявате, че ние ще събираме и управляваме личната ви информация, която сте ни предоставили, в съгласие с нашата Политика за защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 6 – СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържанието подлежи на промяна по всяко време. Ние не даваме никаква гаранция относно точността, изчерпателността, качеството или пригодността на никой от материалите или съдържанието на Уебсайта. В съдържанието може да има неточности, грешки или пропуски.

Съдържанието има за цел единствено да предостави обобщение по въпросната тема. То не е насочено да бъде изчерпателно или да се разчита на него вместо професионален съвет. Вие сте длъжни да потърсите професионален съвет преди да действате или разчитате на съдържанието. Ние не сме отговорни за каквито и да е решения, действия или пропуски, които може да предприемете в резултат на уповаване за съдържанието на Уебсайта.

Вие приемате, че може да сте изложени на съдържание, което да смятате за неточно, обидно или неприлично и няма да ни държите отговорни по никакъв начин за такова съдържание.

Вие сте длъжни да не променяте Уебсайта по никакъв начин освен това, което е позволено от тези Общи условия или да не качвате никакви данни на сайта освен изпращането на текст в предоставения формуляр за тази цел.

Вие не трябва да добавяте никакво съдържание на сайта:

– Освен ако не притежавате необходимите права и съгласие да го правите

– Което може да наруши закона или друго задължение

– Което може да бъде клеветническо, обидно, порнографско, в нарушение на доверието или друго подобно задължение, заплашващо, оскърбително, отговорно за подбуждане на омраза или в нарушение на поверителността/ защитата на личните данни

– Което може да се счита за спам или търговска реклама

– Което нарушава правата на друг човек.